Albalab BioSystems é recertificada na ISO 9001:2015